[THÔNG BÁO CẬP NHẬT] – Thông tin chính thức về việc hoãn lịch thi cho sv.

Căn cứ tình hình thực tế và tiếp nhận ý kiến phản hồi từ sinh viên, Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc hoãn lịch thi, cụ thể như sau:
✅ Sinh viên vẫn thi theo lịch đến hết ngày 02/02/2021;
✅ Từ ngày 03/02/2021 trở đi sinh viên sẽ được hoãn lại và theo dõi thông báo chính thức sau.
❌❌ Lưu ý: Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên các trang thông tin của khoa và của Trường để cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'QS STARS RATING RATINGSYSTEM SYSTEM UNIVERSITY 2019 ĐAIHỌCNGUYÊNTẤT THÀNH THÔNG BÁO KHÂN LỊCH THI CỦA SINH VIÊN Ngày: 02/02/2021 SV thi bình thường; .Từ ngày 03/02/2021 trở đi SV được hoãn lịch thi cho đến khi có thông báo mới.'