Thông báo danh sách dự kiến sinh viên xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2015 – 2016

Danh sách dự kiến: xem chi tiết tại đây 
*Lưu ý:
Từ 13/03/2017 – 25/03/2017: Giải quyết thắc mắc của sinh viên về kết quả xét học bổng.
–  Sinh viên gửi thắc mắc về email: hocbong.ntt.edu@gmail.com hoặc đăng ký giải quyết học vụ online để được giải đáp.
–  Phòng Công tác Sinh viên sẽ không giải quyết trường hợp nếu sinh viên không gửi yêu cầu giải đáp thắc mắc đúng thời gian trên.