[THÔNG BÁO ] Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2020-2021 (kèm theo Quyết định)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2020-2021:

Thông tin liên hệ: Thầy Đỗ Đăng Khoa – Phòng Công tác Sinh viên (Tổng đài: 19002039 – số nội bộ: 324)

———————————————