Thông báo: Tạm ngưng tiếp Sinh viên từ lúc 13h00′ – 17h00′, ngày 29/09/2017 (thứ 6)

Nhằm chuẩn bị năm học 2017 – 2018, Phòng Công tác Sinh viên họp triển khai công việc và định hướng công việc sắp tới, phục vụ sinh viên.
Các bạn Sinh viên đến giải quyết học vụ, bảo hiểm y tế, xin giấy xác nhận vui lòng xin online web: phongdaotao.ntt.edu.vn và đến liên hệ từ 7h30 đến 11h30, ngày 29/09/207 (thứ 6).
Trân trọng.