THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh hình thức dạy – học, học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 từ ngày 01/03/2021.

Từ ngày 01/03/2021 các lớp học thực hành, thí nghiệm, thực tập,… sẽ học tập trung. Các lớp đã triển khai học online tiếp tục học cho đến ngày 07/03/2021 (theo thông báo số 26 ngày 15/02/2021). Từ ngày 08/03/2021 tất cả các lớp học phần của kế hoạch học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 trở lại dạy – học bình thường (tập trung).
❌❌ Lưu ý: Sinh viên đọc kỹ thông tin và làm theo thông báo.
Không có mô tả ảnh.