THÔNG BÁO VỀ VIỆC RÀ SOÁT THÔNG TIN TRÙNG MÃ SỐ THẺ BHYT


Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc rà soát thông tin trùng mã số thẻ BHYT
Nội dung: xem tại đây
Lưu ý: 
Sinh viên xem danh sách thông tin xác minh đính kèm thông báo để liên hệ đúng thời gian quy định, trường hợp sinh viên liên hệ trễ hoặc không liên hệ để xác minh sẽ tự chịu trách nhiệm về việc Cơ quan BHXH không tiếp tục gia hạn giá trị sử dụng thẻ. 
 
Thông tin liên hệ:
  • Phòng Y tế – Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM (gặp cô Lộc)
  • Phòng Y tế – Cơ sở 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM (gặp cô Mỵ)