Thông báo về việc sinh viên đăng ký ONLINE lịch học kỹ năng KHÓA 96 – tháng 04/2021 – cơ sở quận 4.

Sinh viên đăng ký ONLINE lịch học kỹ năng KHÓA 96 – tháng 04/2021 – cơ sở quận 4.
🌻 Sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tới Trung tâm kỹ năng tại cơ sở mình đang theo học khi có thắc mắc về khoá học, không để lại bình luận để tránh việc Trung tâm trả lời sót dẫn đến việc không kịp thời giải quyết học vụ cho sinh viên.
🌻 Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo và làm theo các bước trong quy trình.
🌻Đăng ký theo Link gửi kèm, hết thời gian đăng ký link sẽ được gỡ xuống
Link phiếu đăng ký online 👇👇👇:
https://docs.google.com/…/1UEU3pXgdffQiZXYoV…/edit
Cám ơn các bạn nhé

Ký hiệu:
TG: Quản lý thời gian
VD: Giải quyết vấn đề
TD: Tư duy sáng tạo
VB: Soạn thảo văn bản
CV: Làm chủ công việc
VP: Hành chánh Văn phòng
Trân trọng ./.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.