Thông báo về việc tổ chức ” Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 3 năm học 2019 – 2020 của trường Đại học Nguyên Tất Thành

LƯU Ý:
=> Sinh viên Khóa 2019 chưa có tên trong danh sách hoàn thành môn học trong đợt 1 và đợt 2 đính kèm, vui lòng đến trực tiếp phòng Công tác Sinh viên cơ sở quận 4 và quận 12, làm đơn xin học lại Sinh hoạt đầu khóa đợt 3 trước thời gian diễn ra buổi học ít nhất 3 ngày;
=> Sinh viên lưu ý thực hiện đúng theo thời gian nêu trên, nếu liên hệ sau thời gian quy định sẽ không được giải quyết;
=> Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ 19002039 – ext:324 gặp Thầy Khoa, hoặc liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên – Cơ sở 300A NTT, quận 4.

Xem các danh sách chi tiết:

Danh sách sinh viên đăng ký học “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 3 năm học 2019 – 2020

Danh sách dự kiến sinh viên đã hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa năm học 2019 – 2020 đợt 1 và đợt 2