THÔNG BÁO V/v quyên góp sách của Sinh viên

– Căn cứ vào thông báo quyên góp sách cho Thư viện ngày 04/04.2019.

☄️ Qua đợt 1 quyên góp sách vừa qua, Phòng Công tác Sinh viên đã nhận được tổng cộng 2961 quyển sách từ sinh viên theo danh sách đính kèm bên dưới.
⚡️ Nay Phòng Công tác Sinh viên tiếp tục tiếp nhận sách quyên góp đợt 2 cụ thể như sau:
 Thời gian: từ ngày 09/05/2019 đến 16h30’ ngày 25/05/2019
🏘 Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên quận 4 & quận 12
Quyền lợi của sinh viên:
– Cá nhân nộp 01 quyển được cộng 2 điểm rèn luyện (tối đa 10 điểm);
– Cá nhân nộp 05 quyển dược tặng 01 huy hiệu và thư cảm ơn;
– Cá nhân nộp từ 10 quyển trở lên được cộng 10 điểm rèn luyện, tặng 01 huy hiệu, thư cảm ơn và 01 giấy khen cá nhân;
– Tập thể lớp nộp từ 50 quyển trở lên được tặng giấy khen cho tập thể.
▶️Lưu ý:
Về mặt hình thức:
– Không nhận sách photo,truyện tranh, sách bị rách bìa, sách có logo của trường khác;
Về mặt nội dung:
– Không nhận sách tín ngưỡng tôn giáo, truyện ma, truyện kinh dị, sách giáo khoa các cấp;
– Cán sự lớp thông kê thông tin sinh viên gồm: họ tên, MSSV, số lượng sách quyên góp của từng sinh viên.

🌹🌹Phòng Công tác Sinh viên rất vui mừng với tấm lòng quyên góp sách nhiệt tình của các bạn sinh viên, rất cảm ơn về sự đóng góp của các bạn cho sự phong phú, đa dạng các loại sách cho Thư viện của Nhà trường.🥀

Xem danh sách tại đây