Thông báo v/v thay đổi thời gian dự kiến nhận thẻ BHYT của sinh viên, năm học 2017 – 2018

Phòng Công tác Sinh viên thông báo v/v thay đổi thời gian dự kiến nhận thẻ BHYT của sinh viên, năm học 2017 – 2018:
Thông báo: xem chi tiết tại (file đính kèm)
Thông tin liên hệ:
Phòng Công tác Sinh viên – Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM
Số điện thoại: (028) 39 404 272 – Số nội bộ: 145 (gặp cô Lộc)