Thực tập lập trình Android – IOS Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm Go-ixe

 Địa chỉ: 225 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Là đối tượng sinh viên năm 3 hoặc năm 4 đại học chuyên ngành công nghệ thông tin,

Nắm vững các kiến thức lập trình được học tại nhà trường.

Được thực tập và làm việc trong môi trường năng động.

Được tạo tạo chuyên môn.

Tham gia vào các dự án để rèn luyện kỹ năng.

Lập trình Android

Lập trình IOS

Thực hiện kế hoạch dự án theo phân công từ người phụ trách.