Ở đâu cần tiếng hát và điệu múa, ở đó có CLB Văn Nghệ trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

Những ngày vừa rồi CLB Văn Nghệ rất vinh dự được đem âm nhạc đến hâm nóng không khí của rất nhiều nơi!!! Chần chờ gì nữa mà không ấn nút để xem CLB Văn Nghệ đã chăm chỉ như thế nào trong những ngày vừa rồi nè!
🎁Nếu các bạn muốn xem nhiều hoạt động nữa thì hãy nhấn like và follow fanpage của CLB Văn Nghệ ĐH NTT nhé! Yên tâm đi, ở đây chỉ toàn những điều đáng yêu thôi ^^: https://www.facebook.com/clb.vnNTTU
Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà, văn bản cho biết 'MEVENTATAN CHƯƠNG TRÌNH TỔ”NG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2019- 2020, HƯỚNG XÂY DỰNG CÔN BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2 2021 há Ch Minh, 12 năm 2020'
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà, văn bản cho biết 'NT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN LỚP NĂM HỌC 2019 2020, ĐỊNH HƯỚNG XÂY DƯNG CÔNG TÁC BAN CÁN SỰLỚP phố Há Chí 29tháng'
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trên sân khấu
Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà, văn bản cho biết 'SSEN CHỰƠNG TRÌNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2019 2020, ĐỊNH HƯỚNG XÂY NG CÔNG TÁC BAN CÁN SỰ LỚP NĂM 2021 háng'Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu và trong nhà, văn bản cho biết 'N CHƯƠNG TRÌNH TỐ”NG KẾT HOẠT ĐỘNG GIBAN CÁNSỰ LƠP NĂM HỌC 2019- 2020, ĐỊNH HƯỚNG XÂY UNG ÔNG TÁC CÁNSỰ LỚP NĂM 2021 háng'
Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà, văn bản cho biết 'A CHƯƠNG TRÌNH TỔ»”NG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2019 2020 ĐỊNH HƯỚNG XÂY NGCÔNG TÁC BAN ÇÁN SỰ LỚP NĂN 020 202X thán'
Hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và trong nhà
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà, văn bản cho biết 'CHƯƠNG TRÌNH TỔ»”NG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CÁN LỚP NAM HỌC 2019 2020, ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2021 inh'
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu và trong nhà
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhà, văn bản cho biết 'CHƯƠNG TRÌNH CÁN NĂM HỌC 2019 2020, TỐNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÁN ỚP ĐINH HƯỚNG XÂY DỤNG CÔNG TÁC NĂM ỌC 2021 12'
Hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'NG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2019 2020, CHƯƠNG TRÌNH ĐINH HƯỚNG XÂY DỰNG CÔNG TÁC BAN CÁN SỰ NĂM 2020 2021 Thành phố Hồ gày 29 tháng 2năm 202'
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và ngoài trời
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang khiêu vũ và trên sân khấu
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và ngoài trời
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và ngoài trời, văn bản cho biết 'A M THÀNH PHỐ Há CHÍ MINH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG LỄ RA QUÂN Chiến dịch XUÂN TÌNH NGUYỆN LẦN THỨ 13 Năm 2021 tháng 01 năm 121 26.31821 LẦN THÚ 13 ĐƠNV HÀNH MEKONG ONE® IVPA ChíMin Chí ogày UEL'
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũ và mọi người đang đứng