TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 – 2020

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Vừa qua tại cơ sở Quận 12, Hội Sinh viên Trường đã long trọng tổ chức Lễ Tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp Trường năm học 2019-2020.
Có thể nói, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong suốt thời gian qua của các bạn, đồng thời là động lực để các bạn tiếp tục phát huy thế mạnh, hoàn thiện tri thức, kỹ năng và kiến thức thực tiễn để vững vàng trên con đường phía trước

Cùng chúc mừng cho những gương mặt vàng trong năm học vừa qua 🎊🎊🎉🎉
Và hy vọng năm học tới sẽ còn gặt hái nhiều hơn nữa những cá nhân xuất sắc 💙💙💙
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 吉吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 9.22 4.00 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 90 Tiếng Anh Tổng quát 2: 9.30. Thành viên Câu lạc bộ LIFE. Tham gia chương trình Trung thu cho em. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Giấy khen Đoàn- Hội sinh viên trường chương trình "Tự hào tháng Đoàn ta tiến bước năm 2020". BÙI THỊ MỸ PHƯƠNG Chi hội 19DYK1B LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 食含吉會 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 9.21-3.88 -3.88 90 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Tổng quát 1: 9.90 Tham gia Hiến máu tình nguyện. Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt động của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề. NGUYÊN THỊ QUỲNH NHƯ Chi hội 19DDS1B LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING YSTEM ***★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TAP 9.12-3.75 3.75 90 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Tổng quát 1: 8.40. Tham gia tích cực và hăng hái các hoat đáng của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề, Hành chính văn phòng. TRƯƠNG THỊ ÁNH TRANG Chi hội 19DDS1C LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM RATING *吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 9.60 -4.00 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 95 பமதாம Tiếng Anh Tổng quát 2: 9.50. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020". PHẠM HUY HOÀNG Chi hội 19DYK1C LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青吉吉會 T TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 9.21-3.88 3.88 90 TỪ THỊ TÚ UYÊN Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia Hiến máu tình nguyện. •Bằng khen Hội Sinh viên thành phố "Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 27 năm 2020". Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề. Chi hội 19DDS1B LCH KHOA DƯỢC'Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING YSTEM *吉書 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 9.08 -3.86 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 86 Tiếng Anh Tổng quát 2: 9.20. Thành viên Äái tuyển cấp trường các môn thể dục thể thao. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Hoàn thành chứng chi Microsoft Word. LÊ THÀNH NAM HẢI MINH Chi hội 19DYK1C LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM **** TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 9.07 -3.79 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 88 Tiếng Anh Tổng quát 2: 9.0. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Giấykhen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020". Tham gia Tập huấn Hưáng nghiệp. NGUYỄN CẨM LINH Chi hội 19DYK1B LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉吉量 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 9.01 3.72 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 89 T Tiếng Anh 5: 9.70. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đạt giải khuyến khích cuộc thi tưởng khởi nghiệp đổi mớ›i sáng tạo NTTU STARTUP 2020". Hoàn thành chứng chỉ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. NGUYỄN THỊ TRÀ MY Chi hội 18BBAV03 LCH VIỆN NIIE'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING INGSYSTEM *吉✩ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TAP 8.79-3.70 -3.70 91 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiêng Anh Tổng quát 1: 9.30. Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. •Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt đáng của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề, Hành chính văn phòng. PHẠM HOÀNG VINH Chi hội 19DXN1A LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING SYSTEM *吉書 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.14 -3.23 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 88 Tiếng Anh Tổng quát 1: 8.80. Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. •Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt động của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề, Hành chính văn phòng. NGUYỄN THỊ THIÊN Chi hội 19DDS2C LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 8.73 3.69 89 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Tổng quát 1: 9.00. Thành viên Câu lạc bộ FULSAN. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020". Hoàn thành chứng chỉ Microsoft Word. võ NGỌC THẢO Chi hội 19DYD1A LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING NGSYSTEM *吉水体 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.17-3.27 -3.27 88 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiêng Anh Giao tiếp Quốc tế 9.10. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019". Hoàn thành kỹ năng Giải quyết vấn đề, Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc. NGUYÊN THANH THANH HUYÊN Chi hội 18DQT1B LCH KHOA QTKD'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING NGSYSTEM ***★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 8.40 -3.36 92 Tiếng Anh Tổng quát 1: 8.20 Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. •Tham gia Hiến máu tình nguyện. Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt đáng của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề, Hành chính văn phòng. NGUYỄN TRỌNG NHÂN Chi hội 19DDS1C LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TÁP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 8.45-3.46 82 Tham gia vòng Chung kết Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp mở rộng- NTTU Start-up Open Day 2019. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã hoàn thành chương trình GDQP năm học 2018 -2019". CHÂU KIẾN ĐẠT Chi hội 18DCD1A LCH KHOA CK-Đ-ĐT-OT'\
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS HATINGSYSTEM **★* TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 8.17-3.30 -3.30 86 Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. Tham gia chương trình Tiếp sức nhập học. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Hoàn thành kỹ năng văn phòng. NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Chi hội 19DDD1B LCH KHOA ĐIỀU DƯỠNG'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 8.14-3.30 3.30 89 Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia chương trình Tiếp sức nhập học. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã tham gia và đóng góp tích cực cho chương trình Đại sứ hưáng nghiệp năm 2020". Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. võ MINH TIẾN Chi hội 19DDD1B LCH KHOA ĐIỀU DƯỠNG'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青含★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỀM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 8.32-3.48 3.48 88 Tiếng Anh Tổng quát 1:7.4 Tham gia Hiến máu tình nguy Tham gia chương trình Tiếp sức nhập học. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Hoàn thành chứng chỉ Microsoft Word. HUỲNH THỊ TRỨC PHƯỢNG Chi hội 19DDD2A LCH KHOA ĐIỀU DƯỠNG'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青吉吉書 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.32-3.35 86 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Giao tiếp 4: 8.10 Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt giải khuyến khích cuộc thi học thuật Tôi là dược sĩ trẻ năm 2019". Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. Hoàn thành kỹ năng Soạn thảo văn bản, Giải quyết vấn đề. NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU Chi hội 17DDS6D LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'QS STARS RATINGSYSTEM 黃吉食★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.04-3.18 -3.18 87 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Giao tiếp: 8.0. Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt động của khoa cũng như của trường. Hoàn thành kỹ năng Soạn thảo văn bản, Giải quyết vấn đề, Quản lý thời gian, Tư duy hiệu quả, sáng tạo. NGUYỄN THÀNH NGHĨA Chi hội 17DDS6D LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING GSYSTEM 青吉大★ T TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 8.10 -3.13 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 89 Tiếng Anh Tổng quát 1: 9.30. Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt đáng của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề, Hành chính văn phòng. DU THU NGÂN Chi hội 19DDS1B BCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING INGSYSTEM 青青吉書 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.15-3.14 -3.14 95 ĐIÊM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh 5: 9.40. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Đại sứ hướ»ng nghiệp năm 2020. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đạt giải khuyến khích cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo NTTU STARTUP 2020". Hoàn thành chứng chỉ Microsoft Word, Microsoft Excel. TRẦN TRUNG TÍN Chi hội 18BBLV01 LCH VIỆN NIIE'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING STEM *吉吉量 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.28 3.32 ĐIỆM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 88 Tiếng Anh Giao tiếp 2: 8.3 Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Hoàn thành kỹ năng Giải quyết vấn đề, Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Hành chính văn phòng. PHẠM THANH HỒNG LỄ Chi hội 17DDS1A LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.01 3.16 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 92 Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Tham gia giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học 2020". Glấy khen Ban Giám hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ban Cán sự lớp năm học 2018 -2019". NGUYÊN PHƯƠNG THANH NGÂN Chi hội 18DDS2A LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING RATINGSYSTEM 青青大★ 1 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TAP ĐIỂM RÈN LUYỆN 8.30-3.38 3.38 88 THÀNH TÍCH Tiếng Anh Giao tiếp 2: 8.9. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Thành viên của Đội công tác xã hội. Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Giái quyết vấn đề, Hành chính văn phòng, Tìm kiếm công việc. HUỲNH NGUYỄN TRÍ THIỆN Chi hội 18DDS3D LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青吉吉★ T TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 8.22-3.23 89 Tiếng Anh Tổng quát 1: 9.10 Tham gia Hiến máu tình nguyện. Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt đáng của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vân đề. HỒ NGOC THANH LIÊN Chi hội 19DDS1B LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青青吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.36-3.31 -3.31 92 ĐIỀM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2020". Hoàn thành kỹ năng Làm chủ công việc. TRẦN VI Chi hội 19DDS1A LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉★ f TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 8.43-3.46 84 Anh văn chuyên ngành: 9.70. Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. •Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Soạn thảo văn bản, Giải quyết vấn đè, Tư duy hiệu quả sáng tạo. NGUYỄN THỊ KIM CHI Chi hội 17DLK1B LCH KHOA LUẬT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM ***★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.00 -3.25 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 100 PHẠM CHÍ NGHỊ Anh văn chuyên ngành: 8.90. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã hoàn thành xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Sinh viên năm học 2018- 2019".. Hoàn thành kỹ năng Giải quyết vấn đề, Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc. Chi hội 18DQT2D LCH KHOA QTKD'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉吉會 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.08 -3.27 ĐIỀM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 82 cô THỊ HỒ»NG NHI Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em. .Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. Giấy khen Đoàn khối "Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018- 2019". Hoàn thành kỹ năng Làm chủ công việc. Chi hội 18DLK1C LCH KHOA LUẬT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉吉書 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.04-3.18 -3.18 80 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Anh văn chuyên ngành: 9.10. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. .Tham gia Hiến máu tình nguyện. Đạt giấy chứng nhận sinh viên khỏe cấp trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Tìm kiếm công việc, Giải quyết vấn đề, Bàn phím, Soạn thảo văn bản. NGUYỄN TẤN KIỆT Chi hội 18DLK1C LCH KHOA LUẬT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青吉吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 7.71-2.95 100 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tham gia Câu lạc bộ học thuật. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia vòng Bán kết Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp năm 2019. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019" Hoàn thành kỹ năng làm chủ công việc, văn phòng. NGÃ THỊ KIM HÃA Chi hội 16DDS3B LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS INGSYSTEM 食家 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 7.82-3.06 -3.06 91 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em, Quán cơm đoàn viên. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Liên xuân. Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. Giấy khen Đoàn khối "Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2018- 2019. BÙI KHÁNH LY Chi hội 18DDP1A LCH KHOA NGOẠI NGỮ'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING RATINGSYSTEM **★★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 7.54 -2.88 89 LƯ BÍCH NGỌC GIÀU Sinh viên 5 tố‘t cấp trường năm 2018- 2019. •Giấy khen Ban Giám hiệu "Dự án Pharmacy Coffee đã đạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp vì một hành tinh tốt đẹp". Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Giải quyết vấn đề, Tư duy hiệu quả sáng tạo. Chi hội 15DDS2B LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青吉*★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 7.96 7.96-3.17 100 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông xanh. Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. NGUYỄN DIẾM QUỲNH NHI Chi hội 18DDS5B LCH KHOA DƯỢC'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 7.96- -3.13 100 Tham gia chương trình Tiếp sức Mùa thi,Trung thu cho em. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018 2019. Giấy khen Đoàn khối "Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018- 2019". ĐÀO NGÂN Chi hội 16DLK1A LCH KHOA LUẬT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING YSTEM 青育 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TÁP 7.65 -3.05 84 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Anh văn chuyên ngành: 9.20. Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. •Tham gia Hiến máu tình nguyện. Giấy khen HLH TNVN quận Tân Bình "Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019". Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian, Giải quyết vấn đè, Tư duy hiệu quả sáng tạo. NGUYÊN THỊ THỤC UYÊN Chi hội 17DLK1B LCH KHOA LUẬT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 言吉★ f TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 7.72-2.97 90 FA Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia vòng Bán kết Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp mở rộng năm 2019. Giấy khen Đoàn khối "Hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2018 2019. TRẦN NAM VIỆT Chi hội 18DCD1A LCH KHOA CK-Đ-ĐT-OT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.09 -3.35 100 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Giao tiếp quốc tế: 7.30. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức nhập học, Trung thu cho em. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Hoàn thành kỹ năng Quản lý thời gian Soạn thảo văn bản, Giải quyết vấn đề. LÊ THỊ ĐOAN TRANG Chi hội 19DTC1C LCH KHOA TC KT'Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING STEM 青吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 7.77-3.07 -3.07 87 Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em, Tiếp sức nhập học. •Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện. Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã tham gia và đóng góp tích cực cho chương trình Đại sứ hướ»ng nghiệp năm 2019". LÊ PHƯỚC SANG Chi hội 18DLK1C LCH KHOA LUẬT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青吉*★ * TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 7.86-3.14 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 100 Anh văn chuyên ngành: 8.20. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. Giấy khen Đoàn khối "Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018- 2019". NGUYỄN THỊ XUÂN TÝ Chi hội 17DQT1A LCH KHOA QTKD'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青言 T TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TÂP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 7.86 -3.08 87 Anh văn chuyên ngành: 9.10. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. •Tham gia Hiến máu tình nguyện. Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2018- 2019. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Sinh viên năm 2018 2019". NGUYỄN THANH VÂN Chi hội 17DLK1B LCH KHOA LUẬT'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING SYSTEM ★**家 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TÂP 8.55 8.55-3.35 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 82 Tiếng Anh Tổng quát 2: 8.90. Thành viên Câu lạc bộ văn nghệ. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020". Tham gia Tập huấn Hưá»ng nghiệp. NGUYÊN HOÀNG PHƯƠNG CÁC Chi hội 19DYD1B LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING INGSYSTEM 青吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.58 3.45 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 84 .Tiếng Anh Tổng quát 2:7.0. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020". Hoàn thành chứng chỉ Microsoft Word. Đỗ TIẾN NAM Chi hội 19DYK1B LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉食★ T TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.55 8.55-3.35 84 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Tổng quát 2: 8.90. Thành viên Câu lạc bộ văn nghê. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020". NGUYÊN HUỲNH KIM NGÂN Chi hội 19DYK1B LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM RATING *吉素★ T TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TAP 8.77-3.60 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 86 Tiếng Anh Tổng quát 2: 8.90. Thành viên Câu lạc bộ văn nghệ. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020". Tham gia Tập huấn Hư°ớng nghiệp. NGUYỄN GIA HÂN Chi hội 19DYK1B LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉青書 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.49-3.30 8.49 88 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Tổng quát 2: 8.80. •Thành viên Câu lạc bộ LIFE, Câu lạc bộ văn nghệ. Tham gia chương trình Trung thu cho em. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Top 22 cuộc thi NTTU'S GOT TALENT NĂM 2020. LÊ MINH HẬU Chi hội 19DYK1C LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM ***★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 8.63-3.58 86 ĐIỂM HỌC TẬP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Tổng quát 2: 8.80. Thành viên Câu lạc bộ LIFE. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Tham gia Tập huấn công tác tuyên truyền BCH Đoàn khoa LCH khoa. TRẦN NGỌC TRÂN Chi hội 19DYK1B LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING RATINGSYSTEM 青吉食✩ f TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 ĐIEM HỌC TÁP 8.74-3.73 ĐIỀM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 88 Tiếng Anh Tổng quát 2: 8.80. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020". NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN Chi hội 19DYK1C LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết 'STARS RATING INGSYSTEM *吉★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 ĐIỂM HỌC TẬP 8.47-3.40 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH 86 Tiếng Anh Tổng quát 2: 9.50. Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Tham gia chương trình Tiếp sức mùathi. Tham gia Hiến máu tình nguyện. Là Đại sứ hướng nghiệp năm 2020, Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2020". LÊ ĐỨC MẠNH Chi hội 19DYK2A LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM 青吉★★ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 2020 8.64-3.60 -3.60 94 ĐIỂM HỌC TAP ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp thành. Đại sứ hướng nghiệp năm 2020. Giấy khen Đoàn khối "Giair nhất cuộc thi Tuổi trẻ khối công nghiệp với không gian xanh năm 2020". LÊ MINH TRÍ Chi hội 19DYK2A LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATING RATINGSYSTEM *吉★ T TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TAP 8.97 3.68 82 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH Tiếng Anh Tổng quát 2: 9.40. Tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Trung thu cho em. Giấy khen Ban Giám hiệu "Đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2020". Tham gia Tập huấn Hướ»ng nghiệp. NGUYỄN LỆ TRANG Chi hội 19DYK1A LCH KHOA Y'
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'STARS RATINGSYSTEM *吉食膏 TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 -2020 ĐIỂM HỌC TẬP 7.65-2.84 2.84 93 ĐIỂM RÈN LUYỆN THÀNH TÍCH LÊ NHƯ QUỲNH Anh văn chuyên ngành: 9.80. Tham gia chương trình Trung thu cho em. Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường. Tham gia tích cực và hăng hái các hoạt động của khoa cũng như của Trường. Hoàn thành kỹ năng Làm chủ công việc. Chi hội 18DTC1A LCH KHOA TC KT'