Về việc nhận thẻ BHYT thay đổi nơi khám chữa bệnh Quý 3/2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo những bạn có tên trong danh sách đính kèm liên hệ
Phòng Y Tế để nhận thẻ BHYT thay đổi nơi khám chữa bệnh Quý 3/2019. Địa điểm & thời gian cụ thể như sau:
🏢 ĐỊA ĐIỂM:
- Phòng Y Tế - Cơ sở quận 4 (nếu học ở Q.4 và Q.7)
- Phòng Y Tế - Cơ sở Quận 12 (nếu học ở Quận 12)
 THỜI GIAN: Từ ngày 16/08/2019 đến ngày 25/08/2019 (giờ hành chính)
🍀🎈Các bạn nhánh chóng đến nhận nhé!
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.