XÉT SINH VIÊN 5 TỐT NĂM HỌC 2019 – 2020

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cao quý đã trở lại rồi đây. Các bạn đã chuẩn bị được bao nhiêu tiêu chí rồi nhỉ. Sau đây ad sẽ giới thiệu lại từng tiêu chí nhé, Sinh viên 5 tốt được xét dựa trên 5 tiêu chí tổng: Thể lực tốt, Học tập tốt, Hội nhập tốt, Tình nguyện tốt, Đạo đức tốt

Bạn nào đủ tiêu chí rồi thì chúng ta cố gắng phát huy, bạn nào thiếu tiêu chí nào thì hãy nổ lực đạt được để thời gian tới cùng nhau xét danh hiệu cao quý này nhé

LINK mẫu báo cáo thành tích cá nhân:

https://drive.google.com/file/d/1Gw0ZBgLhWN3_TygADsYoC5_3Y7tS1GDn/view?fbclid=IwAR3A9iV2tastyAdj6jzHjs-7oYDM6Gf2eHKMaAqtxYhSR2kOaDDlYEO9GY4

Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.