XỬ LÝ HÀNH VI TRỘM GIÀY Ở KHU TỰ HỌC

Vừa qua VP Đoàn - Hội đã nhận được thông tin về việc mất đồ (giày) tại phòng tự học cơ sở 
Quận 12. Thông qua quá trình trích xuất camera, hiện đã tìm được bạn sinh viên có hành vi xấu 
này. Nhà trường đã liên hệ và xử lý nghiêm khắc trường hợp vi phạm của bạn.
Thông qua sự việc, mong các bạn sinh viên sẽ cẩn thận hơn trong việc bảo vệ tài sản của mình,
 khuyến khích nên cất giày vào tủ khi nghỉ ngơi tại phòng tự học q12.
Và đặc biệt cảnh báo các bạn KHÔNG - KHÔNG NÊN và KHÔNG ĐƯỢC có bất kỳ hành vi xấu nào trong 
trường, bởi vì nhà trường luôn có hệ thống CAMERA và sẽ XỬ LÝ NGHIÊM bất kỳ hành vi xấu nào 
xảy ra trong trường.