Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC 28/01/1941 – 28/01/2021

Rời quê hương ra nước ngoài tìm đường giải phóng dân tộc vào mùa hè năm 1911, đến mùa xuân năm 1941, sau 30 năm bôn ba, Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh mới trở về Tổ quốc. 30 năm là một chặng đường dài với biết bao cuộc trường chinh qua các đại dương và lục địa, ghi nhận sự trưởng thành của một con người về tuổi đời, về nhận thức, tư tưởng, từ một chàng trai mang trong mình lòng yêu nước trở thành một chiến sĩ cách mạng. Sự trở về đó có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề vô cùng quan trọng cho những thành công của Cách mạng Việt Nam.
Ngày 28-1-1941 (mồng 2 Tết Tân Tỵ), Nguyễn Ái Quốc về nước. Mảnh đất Pác Bó (Cao Bằng), nơi có địa thế hiểm trở, núi non hùng vĩ, quần chúng nhân dân đã được giác ngộ kiên cường tranh đấu, trung thành với Ðảng, với cách mạng, một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào thắng lợi của cách mạng được Người chọn làm nơi đặt cơ quan chỉ đạo phong trào cách mạng và tiếp tục tạo ra những nhân tố quan trọng, cần thiết để đưa cách mạng đến thành công.
Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn giới thiệu đến đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên bộ infographic kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021)
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'KỲ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 -28/01/2021)'
Hình ảnh có thể có: 2 người
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: 2 người
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'KỲ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941- 28/01/2021) NGƯỜI THANH NIÊN NGUYỄN TAT THÀNH LẬNH TỤ NGUYEN QUỐC VỚI KHAT VỌNG CON ĐƯỜNG CƯU NƯỚC, GIẢI PHÓNG DAN TỘC Tháng 11/1924, Nguyễn Quố‘c Liên Xô Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng /1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, trực trức tiếp lớp luyện Báo Thanh (1925) cuốn sách "Đưỡng Kách mệnh" truyền bá chủ nghia iệtNam. Việt bộ (Trung Quốc) Nguyén tiến thành Đăng Cộng Quảng Châu nhắm chuẩn Việt Nam, Duồng Kách mệnh Li.nin He ThanhNiên'
Hình ảnh có thể có: 5 người
Hình ảnh có thể có: 1 người
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: 3 người
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: 1 người