Trang chủ / Góc sinh viên / GIA HẠN THỜI GIAN GHI NHẬN VÀ CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO BCSL KIÊM NHIỆM ĐỢT 2 VÀ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

GIA HẠN THỜI GIAN GHI NHẬN VÀ CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO BCSL KIÊM NHIỆM ĐỢT 2 VÀ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

ppblong / 3:43 am 14/06/2022
GIA HẠN THỜI GIAN GHI NHẬN VÀ CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO BCSL KIÊM NHIỆM ĐỢT 2 VÀ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020 – 2021 VÀ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021 – 2022
? Thời gian thực hiện và nộp phiếu ghi nhận được gia hạn đến hết ngày 17/06/2022.
**********************
BCSL đăng nhập vào gmail và thực hiện phiếu ghi nhận theo hướng dẫn tại:
**********************
P/s: Các bạn có thể tải lại Phiếu ghi nhận các hoạt động đã tham gia/triển khai trong đợt 01 năm học 2021 – 2022 tại:
Tags:
1900 2039