Trang chủ / Góc sinh viên / HƯỚNG DẪN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN K-22

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN K-22

ppblong / 12:36 am 07/10/2022
Phòng CTSV tiếp tục cập nhật và bổ sung thêm các thông tin sinh hoạt đầu khóa thông qua bài viết này, các bạn cùng chú ý xem kỹ các thông tin nhé!
———————
LINK XEM NỘI QUY LỚP HỌC
💢💢💢𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨́𝐚:
– Bước 1️⃣: Đăng nhập vào hệ thống học online tại: https://lms.ntt.edu.vn/
– Bước 2️⃣: Đăng nhập hệ thống với
𝐓𝐞̂𝐧 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩: 𝐌𝐚̃ 𝐬𝐨̂́ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧
𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮: 𝐍𝐭𝐭𝐮@𝐝𝐝𝐦𝐦𝐲𝐲𝐲𝐲
𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: ddmmyyyy là 2 chữ số ngày sinh, 2 chữ số tháng sinh và 4 chữ số năm sinh.
𝑽𝒊́ 𝒅𝒖̣: Sinh viên có MSSV là 2111544956 và sinh ngày 23 tháng 04 năm 2004
𝐓𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧: 𝟐𝟏𝟏𝟏𝟓𝟒𝟒𝟗𝟓𝟔
𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮: 𝐍𝐭𝐭𝐮@𝟐𝟑𝟎𝟒𝟐𝟎𝟎𝟒
– Bước 3️⃣: Sinh viên truy cập vào lớp “SHĐK22” để xem hướng dẫn học tập
=========
—————
🚩🚩🚩𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐮 𝐲́:
🌟𝑆𝑉 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̀ ℎ𝑜̣𝑐 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢
𝑆𝐻Đ𝐾22 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 07 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 bắt đầu từ ngay hôm nay (07/10 – 13/10): SV có thể học online các học liệu bất cứ khi nào sv có thời gian để học trong giai
đoạn mở lớp học SHĐK22.
🌟𝑆𝑉 𝑡ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑆𝐻Đ𝐾22 𝑡ℎ𝑒𝑜 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐
𝑡𝑟𝑎̆́𝑐 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 07 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 (14/10 – 20/10): SV có thể thi online vào bất cứ khi nào sv có thời gian trong giai đoạn mở link thi
online SHĐK22. (SV được làm bài thi tối đa 02 lần và được tính điểm thi cao nhất)
—————
🌏 Website học tập trực tuyến: http://lms.ntt.edu.vn
📌 Link video hướng dẫn học và thi trực tuyến: https://youtu.be/UJtTBnTjQbc
—————-
☎️ 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩:
1. Phòng Công tác Sinh viên – Fanpage: http://facebook.com/ctsv.ntt
2. Viện e-Learning – Fanpage: http://facebook.com/lms.ntt
Tags:
1900 2039