Trang chủ / Góc sinh viên / LỊCH HỌC & LỊCH THI (DỰ KIẾN) TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 Áp dụng đối với sinh viên khóa 2023 nhập học từ ngày 22/08/2023 đến ngày 15/09/2023

LỊCH HỌC & LỊCH THI (DỰ KIẾN) TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐỢT 1 VÀ ĐỢT 2, NĂM HỌC 2023 – 2024 Áp dụng đối với sinh viên khóa 2023 nhập học từ ngày 22/08/2023 đến ngày 15/09/2023

ppblong / 12:49 am 07/09/2023

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:
1900 2039