Trang chủ / Hoạt động / 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐇Ủ𝐘 𝐂𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐓𝐑Ì𝐍𝐇 𝐆𝐃𝐓𝐓 𝐍Ă𝐌 𝐇Ọ𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐂𝐇Ủ ĐỀ: 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐍𝐓𝐓𝐔 – 𝐁Ả𝐍 𝐋Ĩ𝐍𝐇 𝐓𝐑ƯỚ𝐂 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐂Ạ𝐌 𝐁Ẫ𝐘 (𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟏𝟐)
ppblong / 4:19 am 29/12/2023

𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐇Ủ𝐘 𝐂𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐓𝐑Ì𝐍𝐇 𝐆𝐃𝐓𝐓 𝐍Ă𝐌 𝐇Ọ𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟐𝟎𝟐𝟒, 𝐂𝐇Ủ ĐỀ: 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 𝐍𝐓𝐓𝐔 – 𝐁Ả𝐍 𝐋Ĩ𝐍𝐇 𝐓𝐑ƯỚ𝐂 𝐍𝐇Ữ𝐍𝐆 𝐂Ạ𝐌 𝐁Ẫ𝐘 (𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟏𝟐)

Phòng Công tác sinh viên thông báo: Vì lý do ngoài ý muốn, chương trình GDTT năm học 2023 – 2024, 𝐜𝐡ủ đề: 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐍𝐓𝐓𝐔 – 𝐁ả𝐧 𝐥ĩ𝐧𝐡 𝐭𝐫ướ𝐜 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐜ạ𝐦 𝐛ẫ𝐲 𝐭ạ𝐢 𝐜ơ 𝐬ở 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟏𝟐, 𝐡ô𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝐧𝐠à𝐲 𝟐𝟗/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐬ẽ 𝐛ị 𝐡ủ𝐲.
👉 Chương trình sẽ được dời lại vào lúc 13h30 ngày 11/01/2024 (thứ 5) – Tại Hội trường L.HT2 (cơ sở 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12)
🌹 𝐁𝐓𝐂 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐫ằ𝐧𝐠 𝐜á𝐜 𝐛ạ𝐧 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐛ỏ 𝐪𝐮𝐚 𝐬ự 𝐛ấ𝐭 𝐭𝐢ệ𝐧 𝐧à𝐲 𝐯à 𝐬ắ𝐩 𝐱ế𝐩 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐯à𝐨 𝐥ị𝐜𝐡 𝐦ớ𝐢 𝐧𝐡é!
Tags:
1900 2039