Tổ Quản lý hoạt đông Và Sự kiện Sinh Viên

Đội ngũ nhân sự

Tổ trưởng

Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc

htttruc@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Tổ phó

Cô Lê Thị Hoài Thương

lththuong@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 298A

Tổ phó

Cô Trương Thị Anh Thư

ttathu@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Ngô Thị Hồng Thắm

thamnth@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên

Thầy Phan Phạm Bảo Long

ppblong@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Chuyên viên

Thầy Phan Nguyễn Như Quỳnh

pnnquynh@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhiệm vụ chức năng 

 • Các vấn đề liên quan tới Hồ sơ sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới thông tin sinh viên trên hệ thống dữ liệu của nhà trường.
 • Các vấn đề liên quan tới cấp phát và quản lý Thẻ sinh viên, Thẻ Ban các sự lớp.
 • Các vấn đề liên quan tới Ban cán sự các lớp.
 • Các vấn đề về việc đăng ký, điểm danh, tham gia các hoạt động và sự kiện sinh viên.
 • Tiếp nhận đóng góp ý kiến của sinh viên trực tiếp hoặc qua các kênh liên hệ chính thống.
 • Công tác tiếp nhận hồ sơ Tân sinh viên và quà tặng sinh viên vào thời điểm bắt đầu năm học mới.

Địa điểm liên hệ trực tiếp

 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sơ chính tại 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở An Phú Đông, 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các kênh thông tin liên hệ online

Số Điện thoại liên hệ

 • 1900 2039 – Ext 325 ( Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành)
 • 1900 2039 – Ext 424 ( Cơ sở An Phú Đông)
 • 1900 2039 – Ext 711 ( Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ)

Lưu ý: Sinh viên và phụ huynh chỉ liên hệ trong giờ hành chính.