Trang chủ / Thông tin - thông báo / [Thông báo] Về việc Tăng cường chấn chỉnh giáo dục sinh viên chấp hành nghiêm túc các Quy định, Nội quy Nhà trường
ppblong / 1:54 am 20/09/2022

[Thông báo] Về việc Tăng cường chấn chỉnh giáo dục sinh viên chấp hành nghiêm túc các Quy định, Nội quy Nhà trường

Nhằm duy trì nề nếp, đảm bảo kỷ cương, an ninh trật tự và an toàn trong Trường học; Nhà trường nhắc nhở sinh viên toàn trường những vấn đề cụ thể như sau.

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039