Trang chủ / Thông tin tới sinh viên / AUGUST REMINDER – Lời nhắc nhở sinh viên NTTU tháng 8
ppblong / 3:46 am 09/08/2022

AUGUST REMINDER – Lời nhắc nhở sinh viên NTTU tháng 8

Cùng Ad ghi chú lại các nội dung cần lưu ý về các hoạt động học tập, phong trào trong tháng nhé:
?. ?ý ??ệ? ??ò?? ?ọ? ?ủ? ?á? ?ơ ?ở: https://www.facebook.com/ctsvntt/posts
?. ??? ??ì?? ?ấ? ??ấ? ?á? ??ậ? ???? ??ê?:
?. ??ô?? ?á? ???? ?á?? ??í?? ??ứ? ?? đạ? ?ọ? ?ổ?? ????ế? ??í?? ?ọ? ?ậ? ?ă? ?ọ? ???? – ???? (?è? ?ướ?? ?ẫ? ???? ?ấ? ??ô?? ??? ??ậ? ?ọ? ?ổ??):
?. ??ổ ??ế? ??ươ?? ??ì?? ?ọ? ?ổ?? ??ắ? ?á?? ?ươ?? ??? – ???????? ?? ???? ?????? (????):
?. ??ô?? ?á? ???? ??ê? ??ó? ???? ??ê? ?ệ ??ậ? ?ổ ??? ??à ?ặ?? ???? ??ạ? đầ? ??ó?. ??? ???? ?á?? ?ạ?: ????://??.??/?0?2??. Thời gian nhận quà tặng: dự kiến từ ngày 15/08/2022 đến hết ngày 26/08/2022. SV lưu ý nhận quà tặng theo đúng thời hạn quy định:
+ Cơ sở quận 4: gặp thầy Khoa – P.CTSV
+ Cơ sở quận 12: gặp thầy Tuấn – P.CTSV
?. ?ì?? ?ì?? ?ộ? ?ồ ?ơ ?â? ???? ??ê? ??ó? ????:
?ư? ý:
– Phòng CTSV đã cho chạy cảnh báo/ nhắc nhở trên trang cá nhân sinh viên tại Website Phòng Quản lý đào tạo các trường hợp sinh viên chưa nộp hồ sơ nhập học.
– Vì tình hình dịch bệnh năm 2021 nên Nhà trường đã gia hạn thời gian nộp hồ sơ nhập học sinh viên khóa 2021 rất nhiều lần.
– Sau thời gian chạy cảnh báo/ nhắc nhở nếu sinh viên vẫn không quan tâm và cố tình không thực hiện thì Nhà trường sẽ tiến hành xử lý theo quy định.
?. ???? ??ườ?? ???ê? ???? ?õ?, ?ậ? ??ậ? ?ị? ??ờ? ?á? ??ô?? ?á? ????? ????? ?.???? ?à ????? ??? ?á? ?ự để ???ể? ???? ??ô?? ?á? ?ề ??? ?ớ?. (Lưu ý: các sinh viên khi yêu cầu tham gia group vui lòng điền đầy đủ thông tin họ tên, lớp, MSSV, chức vụ và số điện thoại hiện tại để được xem xét duyệt tham gia)
? Link group NTTU – Ban Cán sự lớp: https://www.facebook.com/groups/bancansunttu/
?. ???? ???ể? ???? ?á? ??ạ? độ??:
? ??ươ?? ??ì?? ???? ?ă? ?ọ? ???? – ????, ????ê? đề: ?ứ? ??ỏ? ???? ?ả? ?ữ ???? ??ê? ?ă? ?ọ? ???? – ???? ?ề ?ớ? (??? độ?? ?ữ ???? ??ê? ???? ???)
=> Thời gian & địa điểm: 13h30 – ngày 19/08/2022 (thứ 6) – Tại Hội trường A801- Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
? ??ươ?? ??ì?? ???????? “?ộ ??ì?? ??ở ??à?? ?ượ? ?ĩ ??” & ??ươ?? ??ì??: ?ý ?ế? ?ợ? ?á? ????? ????ệ? – ?ô?? ?? ???? ??? ?ô?? ??â?.
=>Thời gian & địa điểm: 07h30 – Ngày 10/08/2022 (thứ 4) – Tại Hội trường A801 – Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4
? ???ê? ?ó? “?ì ??à?? ?? – ??ườ?? ?? ??â? ?ê?”: ?ừ ??/?? đế? ????? ??à? ??/??/????
? ??ộ? ??? ??ế? “??ể?, Đả? ????? ??á? ??? ?ô?”: ?ừ ??/?? đế? ??/??/????
?. ??? ?á? ?ự ?ớ? ??ó? ???? ?à ??ó? ???? ?ề ??ướ? (?ầ? ?ạ?), ??ê? ?ệ ????? ?ơ ?ở ??ậ? ? ?à ??ậ? ?? ??ậ? ??ẻ ????, ???? ??ô?? ?á? ?à ???? ?á?? đã đă?? ?ả? ??ê? ????? ???? – ??? ?á? ?ự ?ớ?.
? Link Thông báo nhận thẻ BCSL đối với Khóa 2021: https://www.facebook.com/groups/bancansunttu/permalink/5181965588561755/
? Link Thông báo nhận thẻ BCSL đối với Khóa 2020 trở về trước (bầu mới lại): https://www.facebook.com/groups/bancansunttu/permalink/5184479361643711/
??. Đá?? ??á ???ệ? ?ụ ???? đợ? ? ?ă? ?ọ? ????-????:
– Đối tượng tham gia đánh giá:
? Gồm tất cả các sinh viên đang đảm nhận vai trò Lớp trưởng/Bí thư và Lớp phó/CHT của trường Đại học Nguyễn Tất Thành (BCSL nhận chức vụ từ đủ 1 tháng trở lên, tính từ thời điểm bầu BCSL theo biên bản);
? Theo quy định, đánh giá nhiệm vụ BCSL sẽ không áp dụng với những BCSL giữ chức vụ vào học kỳ cuối của khóa đào tạo.
– Thời gian nộp phiếu đánh giá: Từ 28/07/2022 đến hết 08/08/2022 (giờ hành chính);
– Hình thức nộp phiêu: Trực tiếp hoặc Gửi Email
? Trực tiếp: BCSL nộp phiếu đánh giá trực tiếp tại VP. Đoàn TN – Hội SV các cơ sở quận 4, quận 7 và quận 12 (khuyến khích nộp trực tiếp)
Gửi Email: BCSL gửi phiếu đánh giá về cho VP. Đoàn TN – Hội SV qua địa chỉ dtnhsv@ntt.edu.vn (đối với các phiếu đánh giá nộp qua email, BCSL cũng phải đảm bảo gửi đầy đủ minh chứng đính kèm)
??. ?.???? ??ế? ?ụ? ?ỗ ??ợ ???? ??ê?, ??ậ? ả?? ?ử? ??? ?????: ?????????@???.???.??.
– SV xem hướng dẫn cách nộp ảnh làm thẻ SV theo Phụ lục 1 của thông báo số 54/TB-NTT ngày 16/03/2022 v/v hướng dẫn nhận thẻ sinh viên, quà tặng và kiểm tra hồ sơ nhập học dành cho Tân sinh viên Khóa 2021.
– Danh sách sinh viên chưa cập nhật ảnh để làm thẻ SV tính đến ngày 24/06/2022 đính kèm.
? Link xem thông báo: https://tinyurl.com/4x2eecmr
?ư? ý: Trường hợp SV không có thẻ SV sẽ bị Thanh tra ghi nhận vi phạm đồng thời không đủ điều kiện để tham dự thi kết thúc học kỳ.
+ Thông tin hỗ trợ, hướng dẫn Bộ phận ảnh thẻ Tân SV:
? Email: thesv2021@ntt.edu.vn;
? Điện thoại: 19002039 (bấm phím 1 gặp Cô Thắm).
? Link chi tiết thông báo:
??. ??ô?? ??? ??ê? ???? ?ề ????-????
+ Đối với các sinh viên không đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, Nhà trường sẽ mặc định chọn nơi khám chữa bệnh. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu sinh viên không đăng ký nơi khám chữa bệnh đúng thời gian qui định nêu trên.
+ Trường hợp SV không còn lưu giữ mã thẻ BHYT đang sử dụng, sinh viên vui lòng bổ sung hồ sơ gồm: CMND hoặc CCCD, sổ hộ khẩu (sổ tạm trú), giấy khai sinh photo không chứng thực, nộp về phòng Y tế tại các cơ sở học (hoặc SV có thể scan/ chụp hình hồ sơ gửi online qua email: bhyt.nttu@gmail.com).
+ Trường hợp các cá nhân không bổ sung hoặc bổ sung trễ thông tin cập nhật sẽ tự chịu trách nhiệm về việc cơ quan BHXH không cấp thẻ hoặc cấp thẻ không đúng thời hạn.
Thông báo thời gian thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế.
? Link thông báo:
??. ?? ??ườ?? ???ê? ???? ?õ? đ?ể? ?ố, đ?ể? ???? ?á? ??ổ? ?ọ? ??ê? ????? ?á ??â?, ????? ??? ????????.???.???.??, để ?ị? ??ờ? ???ế? ?ạ? ?ế? ?ó ??? ?ó?, ??á?? ??á ??ờ? ?ạ? ???ế? ?ạ?, ??ô?? ??ể ??ả? ???ế?.
? Website Thanh tra, SV có thể xem ngày vắng học và ý kiến phản hồi:
??. ?ế ??ạ?? ?ọ? ?ậ?, đă?? ?ý ?ọ? ??ầ?, đó?? ?ọ? ??í ?ọ? ?ỳ ? ?ă? ?ọ? ????-????:
??. ??? ??ì?? ??ả? ???ế? ?ọ? ?ụ ???? ??ê? ??ườ?? Đạ? ?ọ? ????ễ? ?ấ? ??à?? ??? ?à?? ?è? ???? ???ế? đị?? ?ố ???/?Đ-??? ??à? ??/?/???? ?ủ? ??ệ? ??ưở?? ??ườ??:
??. ??? đị?? ??ờ? ???? ?ạ? ?ọ?, ??? (??? đị?? ?à? ?ó ??ệ? ?ự? ??? ?à?? ?ể ?ừ ?ọ? ?ỳ ? ?ă? ?ọ? ????-????):
?? ??ê? đâ? ?à ?ộ? ?ố ?ư? ý ?à ??ắ? ??ở ?? ??ố? đ?ể? ?ạ? ?ớ? ?á? ?ạ? ?ã? ??à? ??à?? ?ố? ???ệ? ?ụ ?á? ?ạ? ??é!
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039