Đôi nét về

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và tổ chức các hoạt động trong công tác quản lý sinh viên; công tác giáo dục, tuyên truyền, sự kiện, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đối với sinh viên; công tác y tế học đường và phối hợp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sinh viên theo quy định.

Đội ngũ Nhân sự

Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân công. Dưới các Phó Trưởng phòng là các Tổ chuyên môn bao gồm: ” Tổ Tư vấn, hỗ trợ và Quản lý Sinh viên”, ” Tổ Quản lý hoạt đông Và Sự kiện Sinh Viên”, và ” Tổ Y tế”. Các Tổ chuyên môn phải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của mình theo sự phân công của ban lãnh đạo Phòng. Mỗi Tổ chuyên môn bao gồm có các nhân viên được phân công thực hiện các công việc và chịu sự phân công công việc từ  lãnh đạo Phòng.

Mục tiêu chất lượng

năm 2023 – 2024

Toàn thể cán bộ nhân viên, thầy cô, nỗ lực chung tay nâng cao chất lượng môi trường giảng dạy, mở rộng các hoạt động giáo dục, giải trí cho học sinh – sinh viên. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với các đơn vị học thuật, hội thảo chuyên đề để tạo thêm giá trị cho học sinh – sinh viên.

Các hoạt động của Phòng Công Tác Sinh Viên

Click vào Fanpage hỗ trợ SV online

 

Xem các hoạt động

Xem thông tin Y tế học đường

Xem danh sách các CLB

Click vào Fanpage cựu sinh viên 

Xem mục tiêu chất lượng