NĂM 2017

   • Giấy khen giải nhất sự kiện Giao lưu văn hóa Ẩm thực ba miền NTTU – Mừng ngày Phụ nữ Việt Nam – 2017 – Số 172/QĐ-UBND 16/03/2017

NĂM 2019:

   • Giấy khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2019 – Số 361 /QĐ-NTT ngày 21/10/2019
   • Giấy khen hoàn thành công tác mục tiêu chất lượng năm học 2019 – 2020 – Số 476 / QĐ-NTT Ngày 31/12/2019

NĂM 2020:

   • Giấy khen danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2020 – số 567 / QĐ-NTT Ngày 31/08/2020
   • Giấy khen đạt thành tích trong công tác gắn sao QS stars kiểm định chất lượng giáo dục – số 548 / QĐ-NTT Ngày 25/08/2020

NĂM 2021

   • Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2020 – Số 11 / QD-KT
   • Giấy khen danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2021 – số 1079 / QĐ-NTT Ngày 15/09/2020
   • Giấy khen Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh năm 2021 – Số 1457 /QĐ-NTT ngày 25/11/2021

NĂM 2022

   • Bằng khen tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND Thành phố HCM – Số 580 / QD-KT ngày 28/02/2022