THỐNG KÊ KHEN THƯỞNG CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Cập nhật đến tháng 03/2023)

 

 

TT Nội dung khen thưởng Năm học QĐ khen thưởng Số vào sổ
1 Lập thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019 2019 -2020 561/QĐ-NTT ngày 21/10/2019 462/TĐKT-2019 ngày 21/10/2019
2 Đạt thành tích trong công tác gắn sao QS Stars của Tổ chức QS và Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và Khu vực – University Performance Metries 2019 -2020 548/QĐ-NTT ngày 25/08/2020 90/TĐKT-2020 ngày 25/08/220
3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 -2020 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Nhà trường 2019 -2020 Số 567/QĐ-NTT ngày 31/08/2020 876/TĐKT-2020 ngày 31/08/2020
4 Hoàn thành nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020 2019 -2020 744/QĐ-NTT ngày 05/11/2019 936/TĐKT-2020 ngày 05/11/2020
5 Hoàn thành công tác Mục tiêu chất lượng năm học 2019 – 2020, xếp loại: Tốt 2019 -2020 Số 876/QĐ-NTT ngày 11/12/2020 1034/TĐKT-2020 ngày 11/12/2020
6 Đơn vị có số lượng bài dự thi tham gia nhiều nhất và chất lượng Cuộc thi viết “Phát triển giá trị văn hóa tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành” 2020-2021 Số 1196/QĐ-NTT ngày 11/10/2021 56/TĐKT-2020 ngày 11/10/2021
7 Đơn vị có số bài dự thi tham gia nhiều nhất và chất lượng cuộc thi viết “Phát triển giá trị văn hóa tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành” 2021-2022 Số 2113/QĐ-NTT ngày 30/12/2021 576/TĐKT-2022 ngày 30/12/2022
8 Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Nhà trường 2021-2022 Số 1085/QĐ-NTT ngày 12/08/2022 607/TĐKT-2022 ngày 12/08/2022
9 Hoàn thành tốt công tác tư vấn tuyển sinh năm 2022 2021-2022 Số 1636/QĐ-NTT ngày 21/10/2022 212/TĐKT-2022 ngày 21/12/2022
10 Đơn vị hỗ trợ tích cực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm học 2021 – 2022 2021-2022 Số 1874/QĐ-NTT ngày 06/12/2022 576/TĐKT-2022 ngày 06/12/2022
11 Hoàn thành công tác Mục tiêu chất lượng năm học 2021 – 2022, xếp loại: Khá 2021-2022 Số 2113/QĐ-NTT ngày 30/12/2022 576/TĐKT-2022 ngày 30/12/2022
12 Hoàn thành nhiệm vụ liên tục trong 2 năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022, góp phần tích cực trong phong trao thi đưa của thành phố 2022-2023 Số 325/QĐ-NTT ngày 06/02/2023 596/TĐKT-2023 ngày 01/08/2023
13 Hoàn thành nhiệm vụ liên tục trong 2 năm học 2021 – 2022, góp phần tích cực trong phong trao thi đưa của thành phố 2022-2023 Số 382/QĐ-NTT ngày 09/02/2023 596/TĐKT-2023 ngày 01/08/2023