Trang chủ / Thông tin - thông báo / Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023
ppblong / 8:36 am 06/06/2024

Danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023

 

Nhà trường thông báo danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023:

Danh sách dự kiến: xem chi tiết 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Lưu ý:

– Từ ngày 07/06/2024 đến ngày 13/06/2024: Sinh viên thắc mắc về kết quả xét học bổng vui lòng gửi về hộp thư: hocbong.ntt.edu@gmail.com; Sau thời gian này, Nhà trường sẽ chốt danh sách các sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023 để thông qua Hội đồng xét cấp học bổng chính thức căn cứ mức học bổng theo quy định.

– Nhà trường dự kiến công bố danh sách chính thức sinh viên được cấp học bổng sau ngày 01/07/2024.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039