Trang chủ / Hoạt động / 𝐂𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐓𝐑Ì𝐍𝐇 𝐇Ọ𝐏 𝐌Ặ𝐓 𝐂𝐇𝐎 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 ĐÓ𝐍 𝐓Ế𝐓 𝐗𝐀 𝐍𝐇À, 𝐂𝐇Ủ ĐỀ: 𝐗𝐔Â𝐍 𝐆𝐈Á𝐏 𝐓𝐇Ì𝐍 – ĐƯỢ𝐌 𝐍𝐆𝐇Ĩ𝐀 𝐓Ì𝐍𝐇
ppblong / 4:31 am 05/01/2024

𝐂𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐓𝐑Ì𝐍𝐇 𝐇Ọ𝐏 𝐌Ặ𝐓 𝐂𝐇𝐎 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈Ê𝐍 ĐÓ𝐍 𝐓Ế𝐓 𝐗𝐀 𝐍𝐇À, 𝐂𝐇Ủ ĐỀ: 𝐗𝐔Â𝐍 𝐆𝐈Á𝐏 𝐓𝐇Ì𝐍 – ĐƯỢ𝐌 𝐍𝐆𝐇Ĩ𝐀 𝐓Ì𝐍𝐇

✨❤️”Đó𝐧 𝐓ế𝐭 𝐱𝐚 𝐧𝐡à” là một hoạt động mang ý nghĩa hết sức nhân văn, nhằm thể hiện sự quan tâm từ phía Nhà trường đến các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện về quê đón Tết, hoặc phải ở lại làm thêm trang trải cuộc sống. Để tạo được không khi đầm ấm, sum vầy cho các bạn sinh viên, P.CTSV huy động 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐛ạ𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜ó 𝐡𝐨à𝐧 𝐜ả𝐧𝐡 𝐤𝐡ó 𝐤𝐡ă𝐧 𝐜ủ𝐚 các 𝐥ớ𝐩 đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚.
 
⏰𝐓𝐇Ờ𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍 ĐĂ𝐍𝐆 𝐊Ý: từ ngày ra thông báo đến 𝐡ế𝐭 𝐧𝐠à𝐲 𝟏𝟐/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐭𝐡ứ 𝟔)
—————
👩‍🦰👦ĐỐ𝐈 𝐓ƯỢ𝐍𝐆 ĐĂ𝐍𝐆 𝐊Ý: Toàn bộ sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành không về quê đón Tết (𝐒𝐕 𝐜ó 𝐡ộ 𝐤𝐡ẩ𝐮 𝐭𝐡ườ𝐧𝐠 𝐭𝐫ú 𝐭ạ𝐢 𝐜á𝐜 𝐭ỉ𝐧𝐡 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐱𝐚 𝐭𝐫ừ 𝐓𝐩.𝐇𝐂𝐌)
—————
🎁🎈𝐓𝐇Ờ𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍 𝐓Ổ 𝐂𝐇Ứ𝐂: 𝟐𝟔/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟒 (𝐧𝐡ằ𝐦 𝟏𝟔/𝟏𝟐 â𝐦 𝐥ị𝐜𝐡)
—————
🏢ĐỊ𝐀 Đ𝐈Ể𝐌 𝐓Ổ 𝐂𝐇Ứ𝐂: Hội trường A801 – Cơ sở 300A, Nguyễn Tất Thành, phường 13, Quận 4
—————
📝 𝐋𝐈𝐍𝐊 ĐĂ𝐍𝐆 𝐊Ý: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwfkXP9tOWxvgGn3P39P108Spx6QMGT9pIpydTPngL2tQ4jA/viewform
—————
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Mọi thông tin vui lòng liên hệ: P.CTSV – SĐT: 19002039 – nội bộ 325 (gặp Cô Thư) Hoặc gửi Email: ttathu@ntt.edu.vn
Tags:
1900 2039