Trang chủ / Hoạt động / Chương trình Tuyên truyền sinh viên 2021 – 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 ĐỀ 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐕À 𝐂Á𝐂 𝐁𝐈Ệ𝐍 𝐏𝐇Á𝐏 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐒Ứ𝐂 𝐊𝐇Ỏ𝐄, 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐇Ầ𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐇Ọ𝐂
ppblong / 3:14 am 12/01/2022

Chương trình Tuyên truyền sinh viên 2021 – 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 ĐỀ 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐕À 𝐂Á𝐂 𝐁𝐈Ệ𝐍 𝐏𝐇Á𝐏 𝐂𝐇Ă𝐌 𝐒Ó𝐂 𝐒Ứ𝐂 𝐊𝐇Ỏ𝐄, 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐇Ầ𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆ƯỜ𝐈 𝐇Ọ𝐂

Phòng Công tác sinh viên huy động sinh viên tham gia chương trình Giáo dục tuyên truyền năm học 2021 – 2022, Chuyên đề Covid-19 và các biện pháp chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho người học, cụ thể như sau:
𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧:
Buổi 1. Từ 7h30′ đến 10 giờ – Ngày 20/01/2022 (thứ 5);
Buổi 2. Từ 7h30′ đến 10 giờ – Ngày 21/01/2022 (thứ 6).
𝐇ì𝐧𝐡 𝐭𝐡ứ𝐜 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡: SV tham gia trực tuyến qua Zoom
𝐋𝐢𝐧𝐤 đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSen…/viewform
𝐋ư𝐮 ý:
Nội dung của cả 2 buổi 1 & 2 là như nhau, vì thế mỗi sinh viên chỉ đăng ký tham gia 1 buổi của chương trình;
Sinh viên tham gia lớp tập huấn qua zoom sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định;
Sinh viên vào Zoom đúng thời gian quy định của chương trình, để đảm bảo quyền lợi
Link đăng ký tham dự sẽ đóng khi đủ số lượng.
Sau khi sinh viên đăng ký tham dự thành công, link tham gia chương trình sẽ được gửi trực tiếp vào email MSSV@nttu.edu.vn của các bạn trước 16h00 ngày 19/01/2022.
Chỉ cộng điểm rèn luyện cho các bạn có tên trong danh sách đăng ký và tham gia chương trình trên nền tảng zoom.
𝐇ướ𝐧𝐠 𝐝ẫ𝐧 𝐜à𝐢 đặ𝐭 & 𝐬ử 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐙𝐨𝐨𝐦
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝟏 – Zoom trên máy tính (Hệ điều hành iOS và Window tương tự nhau): https://youtu.be/atKPXooJF_U
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝟐 – Zoom trên hệ điều hành iOS (iPhone, iPad): https://youtu.be/WUjZN0vk6uA
𝐋𝐢𝐧𝐤 𝟑 – Zoom trên hệ điều hành Android: https://youtu.be/RVADsgefR1s
Tags:
1900 2039