Trang chủ / Hoạt động / Hoạt động cộng điểm rèn luyện: Chuyên đề Trí tuệ cảm xúc EQ và Định vị bản thân – Tạo lập nhân hiệu
ppblong / 6:31 am 29/04/2022

Hoạt động cộng điểm rèn luyện: Chuyên đề Trí tuệ cảm xúc EQ và Định vị bản thân – Tạo lập nhân hiệu

Phòng Công tác sinh viên huy động sinh viên tham gia các chương trình giáo dục tuyên truyền năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau:
1. ????ê? đề: ??í ??ệ ?ả? ?ú? ??
⏰ Thời gian: 04/5/2022 (Thứ 4), từ 08h00’ đến 11h30’;
? Địa điểm: Hội trường A.801 – Cơ sở 300A, Q.4.
2. ????ê? đề: Đị?? ?ị ?ả? ??â? – ?ạ? ?ậ? ??â? ??ệ?
⏰ Thời gian: 04/5/2022 (Thứ 4), từ 13h00’ đến 16h30’;
? Địa điểm: Thư viện – Cơ sở 331, Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12.
—————————
?Ì?? ??Ứ?: ??ự? ??ế? ?ạ? ??ậ? ? ??ặ? ??ậ? ??.
—————————
?Ư? Ý:
✅ Sinh viên tham gia chương trình có mặt đúng thời gian quy định để được điểm danh cộng điểm rèn luyện (quét thẻ SV đầu giờ);
✅ Sinh viên mặc đồng phục (có logo trường) khi tham gia chương trình;
✅ Link đăng ký sẽ đóng khi đủ số lượng SV tham gia chương trình.
—————————
???? đă?? ?ý ???? ???:
Tags:
1900 2039