Trang chủ / Hoạt động / Hội thảo sinh viên – Chuyên đề: Giới thiệu về luật an ninh mạng và luật bảo vệ bí mật nhà nước
ppblong / 3:56 am 08/03/2022

Hội thảo sinh viên – Chuyên đề: Giới thiệu về luật an ninh mạng và luật bảo vệ bí mật nhà nước

 ??ờ? ????:
 Buổi 1. Từ 08h15’ đến 10h30’- Ngày 11/03/2022 (thứ 6);
 Buổi 2. Từ 13h45′ đến 16h00’ – Ngày 11/03/2022 (thứ 6).
—————
 ?ì?? ??ứ? ??ươ?? ??ì??: Sinh viên tham gia trực tuyến qua Zoom
—————
—————
 ?ư? ý:
=> Nội dung của cả 2 buổi 1 & 2 là như nhau, vì thế mỗi sinh viên chỉ đăng ký tham gia 1 buổi của chương trình;
=> Sinh viên tham gia chương trình qua zoom sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định;
=> Sinh viên vào Zoom đúng thời gian quy định của chương trình, để đảm bảo quyền lợi
=> Link đăng ký tham dự sẽ đóng khi đủ số lượng.
=> Sau khi sinh viên đăng ký tham dự thành công, cách thức tham gia cũng như điểm danh để cộng điểm rèn luyện sẽ được gửi trực tiếp vào email MSSV@nttu.edu.vn của các bạn trước 16h00 ngày 09/03/2022.
=> Chỉ cộng điểm rèn luyện cho các bạn có tên trong danh sách đăng ký và tham gia lớp tập huấn trên nền tảng zoom.
—————
 ?ướ?? ?ẫ? ?à? đặ? & ?ử ?ụ?? ????
=> Link 1 – Zoom trên máy tính (Hệ điều hành iOS và Window tương tự nhau)
=> Link 2 – Zoom trên hệ điều hành iOS (iPhone, iPad)
=> Link 3 – Zoom trên hệ điều hành Android
Tags:
1900 2039