Trang chủ / Dịch vụ - Hành chính SV / Hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học và chụp hình ảnh làm thẻ sinh viên dành cho Tân sinh viên khóa 2022
ppblong / 8:45 am 30/09/2022

Hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học và chụp hình ảnh làm thẻ sinh viên dành cho Tân sinh viên khóa 2022

Phòng Công Tác Sinh Viên Thông báo tới toàn thể các bạn sinh viên khóa 2022 về Hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học và chụp hình ảnh làm thẻ sinh viên dành cho Tân sinh viên khóa 2022

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp


 

Infographic minh họa thông báo

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039