Trang chủ / Thông tin - thông báo / [THÔNG BÁO] Về việc sinh viên cẩn trọng với các thông tin không chính thống trên mạng xã hội
ppblong / 6:39 am 28/12/2022

[THÔNG BÁO] Về việc sinh viên cẩn trọng với các thông tin không chính thống trên mạng xã hội

Phòng Công Tác Sinh Viên Thông báo tới toản thể sinh viên về việc cần cẩn trọng với các thông tin không chính thống trên mạng xã hội

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP


 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039