Tổ Tư vấn, hỗ trợ và Quản lý Sinh viên

Đội ngũ nhân sự

Tổ trưởng

Thầy Đỗ Đăng Khoa

khoadd@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Phạm Trần Khánh Ngọc

ptkngoc@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở An Phú Đông

Nhân viên

Thầy Nguyễn Thanh Tuấn

Tuannt@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở An Phú Đông

Nhân viên

Thầy Nguyễn Duy Anh

anhnguyen@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Thầy Nguyễn Đăng Khải

ndkhai@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhiệm vụ chức năng 

 • Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho sinh viên và phụ huynh trực về các vấn đề liên quan tới học tập và rèn luyện của sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới Tờ khai ngoại trú sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới việc xem xét và cấp giấy xác nhận sinh viên và giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới chế độ chính sách miễn, giảm học phí, học bổng, phụ trách công tác khen thưởng – kỷ luật và đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định.
 • Các vấn đề về “Tuần sinh hoạt công dân” dành cho tân sinh viên vào thời điểm khởi đầu năm học mới.
 • Các vấn đề có liên quan tới Cố vấn học tập hoặc là Câu lạc bộ sinh viên trong quá trình học tập tại nhà trường.
 • Các vấn đề có liên quan tới tổ chức Hội Đồng hương và Cựu sinh viên của nhà trường.

Địa điểm liên hệ trực tiếp

 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sơ chính tại 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở An Phú Đông, 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Công Tác Sinh viên cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các kênh thông tin liên hệ online

Số Điện thoại liên hệ

 • 1900 2039 – Ext 324 ( Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành)
 • 1900 2039 – Ext 424 ( Cơ sở An Phú Đông)
 • 1900 2039 – Ext 711 ( Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ)

Lưu ý: Sinh viên và phụ huynh chỉ liên hệ trong giờ hành chính.