Tổ Y tế

Đội ngũ nhân sự

Tổ trưởng

Cô Nguyễn Hồng Lộc

nhongloc@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhân viên

Cô Tô Thị Mỵ

ttmy@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở An Phú Đông

Nhân viên

Cô Nguyễn Phước Hằng Nhi

nphnhi@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở Nguyễn Hữu Thọ

Nhân viên

Thầy Nguyễn Đình Tú

ndtu@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở An Phú Đông 2

Nhân viên

Lê Nguyễn Hạnh Uyên

lnhuyen@ntt.edu.vn

Văn phòng cơ sở 300A

Nhiệm vụ chức năng 

 • Các vấn đề liên quan tới tình trạng sức khỏe của sinh viên.
 • Các sự cố, tai nạn trong quá trình học tập làm việc tại trường.
 • Các vấn đề liên quan tới BHYT và BHTN cho sinh viên.
 • Các vấn đề liên quan tới việc tham gia các hội thảo về sức khỏe sinh viên.
 • Các vấn có liên quan tới việc đảm bảo an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.
 • Công tác tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên năm nhất vào giai đoạn mở đầu năm học mới.

Địa điểm liên hệ trực tiếp

 • Phòng Y tế cơ sơ chính tại 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Y tế cơ sở An Phú Đông, 331 Quốc lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Phòng Y tế cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, 458/3F Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các kênh thông tin liên hệ online

Số Điện thoại liên hệ

 • 1900 2039 – Ext 326 ( Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành)
 • 1900 2039 – Ext 425 ( Cơ sở An Phú Đông)
 • 1900 2039 – Ext 711 ( Cơ sở Nguyễn Hữu Thọ)

Lưu ý: Sinh viên và phụ huynh chỉ liên hệ trong giờ hành chính.