Trang chủ / Thông tin tới sinh viên / Cuộc thi viết “Câu chuyện nâng cao ý thức cảnh giác sinh viên, Chủ đề: Từng là nạn nhân”
ppblong / 7:02 am 22/05/2023

Cuộc thi viết “Câu chuyện nâng cao ý thức cảnh giác sinh viên, Chủ đề: Từng là nạn nhân”

Hiện nay ngày càng nhiều các đối tượng, tổ chức với các phương thức lừa đảo, thủ đoạn tinh vi nhắm đến các đối tượng là sinh viên hoặc gia đình có con, em đang theo học tại các Trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Đoàn, Hội Thanh niên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai tổ chức cuộc thi viết: “Câu chuyện nâng cao ý thức cảnh giác sinh viên, Chủ đề: Từng là nạn nhân”. 🌿🌿🌿
1️⃣ Đ͟𝗼̂́͟͟͟𝗶͟ ͟𝘁͟𝘂̛͟͟𝗼̛̣͟͟͟𝗻͟𝗴͟ ͟𝗱͟𝘂̛̣͟͟͟ ͟𝘁͟𝗵͟𝗶͟:͟
Toàn thể sinh viên bậc đại học hệ chính quy đang theo học tại các Khoa/Viện thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
2️⃣ 𝗡͟𝗼̣̂͟𝗶͟ ͟𝗱͟𝘂͟𝗻͟𝗴͟ ͟𝗱͟𝘂̛̣͟ ͟𝘁͟𝗵͟𝗶͟:͟
🧩✒️ Bài dự thi kể lại câu chuyện thực tế bản thân hoặc bạn bè hoặc người thân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ví dụ: lừa chuyển khoản mua hàng, bán hàng đa cấp, chuyển tiền cho người thân …)
🧩✒️ Câu chuyện được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sử dụng ngôn ngữ trong sáng, chỉ ra được thủ đoạn lừa đảo của tổ chức/cá nhân nhằm cảnh giác, nhắc nhở sinh viên.
🧩✒️ Thông tin về nhân vật trong bài viết (là bản thân sinh viên hay là bạn bè, người thân của sinh viên). Trong trường hợp là bạn bè/người thân của sinh viên, tác giả cần cung cấp thông tin về mối quan hệ với tác giả (bạn cùng lớp, cha, mẹ, anh, chị, em…) và bối cảnh thực tế của câu chuyện (thời gian, địa điểm,…). Các thông tin này phục vụ cho việc xác minh và thẩm định tính trung thực của bài viết khi cần thiết.
🧩✒️ Bài dự thi phải do chính các tác giả sáng tạo ra và chưa được đăng tải ở bất cứ đâu trước khi ban tổ chức công bố kết quả trao giải. Tác giả cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu có khiếu kiện về bản quyền sẽ mất quyền dự thi.
3️⃣ 𝗛͟𝗶̀͟͟𝗻͟𝗵͟ ͟𝘁͟𝗵͟𝘂̛́͟͟͟𝗰͟ ͟𝘁͟𝗵͟𝗶͟:͟
🧩✒️ Bài dự thi được đánh máy trên khổ giấy A4. Một người có thể tham gia nhiều bài thi. Bài thi phải đảm bảo các thông tin sau:
📝 Thông tin cá nhân của tác giả (gồm họ tên hoặc bút danh, mã số sinh viên, lớp, địa chỉ liên hệ, số CMND/CCCD, điện thoại liên lạc).
📝 Nội dung bài viết tối thiểu 500 từ và không quá 3.000 từ. Bài dự thi dùng font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng 1,5 lines, trình trình bày trên 1 mặt giấy.
📝 Hình ảnh, clip minh họa (nếu có).
🧩✒️ Bài dự thi gửi về địa chỉ email ctsv@ntt.edu.vn, tiêu đề email ghi rõ: “Bài dự thi Câu chuyện nâng cao ý thức cảnh giác sinh viên, Chủ đề: Từng là nạn nhân”
🧩✒️ 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗯𝗮̀𝗶 𝗱𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗶: 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟱/𝟬𝟱 đ𝗲̂́𝗻 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟯/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟯. 𝕋ừ 𝕟𝕘à𝕪 𝟘𝟝/𝟘𝟞 – 𝟙𝟚/𝟘𝟞/𝟚𝟘𝟚𝟛: 𝐵𝑎𝑛 𝑇𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑑𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛𝑔 𝑥𝑎̃ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑤𝑤𝑤.𝑓𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘.𝑐𝑜𝑚/𝑐𝑡𝑠𝑣𝑛𝑡𝑡. 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖́ 𝑥𝑒𝑚 𝑥𝑒́𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔.
🧩✒️ 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗼̂́ 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗾𝘂𝗮̉ 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮𝗼 𝗴𝗶𝗮̉𝗶: 𝘀𝗮𝘂 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟮/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟯.
4️⃣ 𝗚̲𝗶̲𝗮̲̉𝗶̲ ̲𝘁̲𝗵̲𝘂̛̲𝗼̛̲̉𝗻̲𝗴̲:̲
✨ 𝘾𝙖́𝙘 𝙜𝙞𝙖̉𝙞 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝:
🥇 01 Giải nhất: 2.000.000 đồng + Quà tặng + Giấy khen của Hiệu trưởng.
🥈 01 Giải nhì: 1.500.000 đồng + Quà tặng + Giấy khen của Hiệu trưởng.
🥉 01 Giải ba: 1.000.000 đồng + Quà tặng + Giấy khen của Hiệu trưởng.
✨ 03 𝙂𝙞𝙖̉𝙞 𝙥𝙝𝙪̣: 500.000 đồng/bài + Quà tặng.
✨ 𝙏𝙖̂́𝙩 𝙘𝙖̉ 𝙘𝙖́𝙘 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙝𝙖𝙢 𝙜𝙞𝙖 đ𝙚̂̀𝙪 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙤̣̂𝙣𝙜 đ𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙧𝙚̀𝙣 𝙡𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 (Đ𝙍𝙇), cụ thể:
🎖 Cộng ĐRL học kỳ 2 năm học 2022 – 2023;
🎖 Đạt giải nhất: + 10 ĐRL/cá nhân;
🎖 Đạt giải nhì: + 8 ĐRL/cá nhân;
🎖 Đạt giải ba: + 5 ĐRL/cá nhân;
🎖 Đạt giải phụ: + 3 ĐRL/cá nhân.
💢💢💢 𝕏̲𝕖̲𝕞̲ ̲𝕥̲𝕙̲ể̲ ̲𝕝̲ệ̲ ̲𝕔̲𝕦̲ộ̲𝕔̲ ̲𝕥̲𝕙̲𝕚̲ ̲𝕥̲ạ̲𝕚̲: https://drive.google.com/…/1km344HQZrDnXOUbbiq…/view…
——————
💁‍♂️ Mọi thắc mắc về cuộc thi, vui lòng liên hệ Ban tổ chức:
☎ Điện thoại: 19002039 bấm 325
📧 Email: ctsv@ntt.edu.vn (Tiêu đề email ghi rõ “Thắc mắc về cuộc thi viết”)
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039