Trang chủ / Thông tin - thông báo / Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2021-2022
ppblong / 3:02 am 09/03/2022

Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2021-2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa, năm học 2021-2022:

Danh sách sinh viên hoàn thành:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

====================================
Quyết định công nhận:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Lưu ý: Những sinh viên không có tên trong danh sách (chưa hoàn thành chương trình sinh hoạt đầu khóa) sẽ tự chủ động trong việc tra cứu thông tin, quy định, quy chế trong sổ tay SV năm 2021 của Trường tại link “https://ctsv.ntt.edu.vn/goc-sinh-vien/” để củng cố kiến thức. Kết quả hoàn thành môn sinh hoạt đầu khóa 2021 là tiêu chí để đánh giá rèn luyện của SV sẽ không ảnh hưởng đến điểm TBCTL và thủ tục xét tốt nghiệp của SV sau này. SV có kết quả chưa đạt phải tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Nhà trường tổ chức để được ghi nhận cộng điểm rèn luyện bổ sung trong học kỳ.

Thông tin liên hệ: Thầy Đỗ Đăng Khoa – Phòng Công tác Sinh viên (Tổng đài: 19002039 – số nội bộ: 324)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039