Trang chủ / Thông tin tới sinh viên / Infographic – Nhắc nhở sinh viên về Nhiệm vụ và Nội quy thi NTTU
ppblong / 9:30 am 01/02/2023

Infographic – Nhắc nhở sinh viên về Nhiệm vụ và Nội quy thi NTTU

Căn cứ QĐ số 07/QĐ-NTT ngày 07/01/2015 của Hiệu trưởng Quy định về việc phân công trách nhiệm coi thi của CBCT, thanh tra và học sinh sinh viên trong việc tổ chức kiểm tra/thi học kỳ (Link xem nội dung QĐ: http://thanhtra.ntt.edu.vn/…/01-QUY-DINH-07-COI-THI…)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039