Trang chủ / Thông tin - thông báo / Kế hoạch Về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2022-2023
ppblong / 4:47 am 14/03/2023

Kế hoạch Về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2022-2023

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên về Kế hoạch Về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2022-2023 với các nội dung chính như sau:

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 


 

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

 

Các đường link tải Biểu mẫu được nhắc tới trong thông báo: 

– Biểu mẫu số 1: https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/14-03-2023_08.48.2447-13-kh-bm-01rl-lap-ds-sinh-vien-final.xlsx

– Biểu mẫu số 2: https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/14-03-2023_08.48.24_08.48.2447-13-kh-bm-02rl-tong-hop-lop-final.xlsx

– Biểu mẫu số 3: https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/14-03-2023_08.48.2947-13-kh-bm-03rl-bien-ban-hop-lop-final.doc

– Biểu mẫu số 4: https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/14-03-2023_11.16.4247-13-kh-bm-04rl-tong-hop-khoa-final.xlsx

– Biểu mẫu số 5: https://ctsv.ntt.edu.vn/wp-content/uploads/2023/03/14-03-2023_11.16.4747-13-kh-bm-05rl-don-xin-xem-xet-ve-ket-qua-ren-luyen-final.docx 

Phòng Công Tác Sinh Viên NTTU

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039