Trang chủ / Thông tin - thông báo / KHOA DƯỢC THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MỞ MÔN HỌC LẠI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021
admin / 12:00 am 24/06/2021

KHOA DƯỢC THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MỞ MÔN HỌC LẠI HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2020-2021

Khoa Dược thông tin đến các bạn sinh viên có nhu cầu trả nợ môn trong học kỳ 3 năm học 2020-2021

Không có mô tả ảnh.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1900 2039