Trang chủ / Thông tin - thông báo / Khoa Dược thông báo về việc thay đổi hình thức giảng dạy và thời gian học các lớp trong HK1 năm học 2021-2022
ppblong / 8:59 am 01/11/2021

Khoa Dược thông báo về việc thay đổi hình thức giảng dạy và thời gian học các lớp trong HK1 năm học 2021-2022

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1900 2039