Trang chủ / Thông tin - thông báo / QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA SINH VIÊN NTTU
ppblong / 4:21 am 12/12/2022

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA CỦA SINH VIÊN NTTU

Ngày 21 tháng 12 năm 2017 Ban Giám hiệu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) đã ký ban hành Quyết định số 635/QĐ-NTT về Đề án “Quy tắc ứng xử văn hóa của sinh viên trong giai đoạn 2016 – 2021” để ban hành và triển khai áp dụng cho sinh viên toàn trường. Bộ quy tắc ứng xử trong trường học quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử.

Chúng ta tích cực thực hiện 10 quy tác ứng xử và cùng nhau xây dựng hình mẫu SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH NĂNG ĐỘNG – TRÍ TUỆ – GƯƠNG MẪU – HỘI NHẬP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039