Trang chủ / TƯ VẤN HỌC TẬP / Học liệu sinh viên / Tài liệu trình bày buổi sinh hoạt đầu khóa trực tuyến năm học 2021-2022
ppblong / 10:27 am 20/09/2021

Tài liệu trình bày buổi sinh hoạt đầu khóa trực tuyến năm học 2021-2022

Phòng Công Tác Sinh Viên gửi tới toàn bộ các bạn sinh viên Khóa 21 các tài liệu quan trọng cho môn học Sinh hoạt Đầu khóa online năm học 2021 – 2022

Nội dung slide trình bày sinh hoạt đầu khóa trực tuyến

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp 

==============================

Video Giới thiệu đại học Nguyễn Tất Thành

Video hướng dẫn đăng nhập và đổi mật khẩu LMS dùng để học SHĐK online

Video hướng dẫn các bước vào lớp học Sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên NTTU Khóa 2021

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039