Trang chủ / Thông tin tới sinh viên / THẾ NÀO LÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN? ĐIỂM RÈN LUYỆN CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC?
ppblong / 4:29 am 20/03/2023

THẾ NÀO LÀ ĐIỂM RÈN LUYỆN? ĐIỂM RÈN LUYỆN CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC?

𝟙. 𝕋𝕙ế 𝕟à𝕠 𝕝à đ𝕚ể𝕞 𝕣è𝕟 𝕝𝕦𝕪ệ𝕟?
Ở bậc Đại học, điểm rèn luyện (ĐRL) cũng gần tương tự với Hạnh kiểm ở bậc phổ thông. ĐRL dùng để đánh giá đạo đức, tác phong, tuân thủ nội quy nhà trường, pháp luật nhà nước, mức độ tích cực của sinh viên trong học tập và các hoạt động phong trào trong suốt quá trình học đại học.
𝟚. Đ𝕚ể𝕞 𝕣è𝕟 𝕝𝕦𝕪ệ𝕟 𝕔ó ả𝕟𝕙 𝕙ưở𝕟𝕘 đế𝕟 𝕓ằ𝕟𝕘 𝕥ố𝕥 𝕟𝕘𝕙𝕚ệ𝕡 đạ𝕚 𝕙ọ𝕔 𝕜𝕙ô𝕟𝕘?
Theo Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
– Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;
– Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên (từ 2,0 trở lên);
– Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình tích lũy toàn khoá. Khi sinh viên có điểm có điểm tích lũy loại giỏi/xuất sắc sẽ bị giảm đi một mức nếu sinh viên đã bị kỷ luật (trừ điểm rèn luyện) từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.
𝟛. ℙ𝕙â𝕟 𝕝𝕠ạ𝕚 𝕜ế𝕥 𝕢𝕦ả Đℝ𝕃
Xem ảnh đính kèm.
𝗟̳𝘂̛̳𝘂̳ ̳𝘆̳́:̳
👉 Sinh viên nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện và được đánh giá rèn luyện khi tiếp tục học tập trở lại theo quy định.
👉 Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật mức khiển trách (có Quyết định của Hiệu trưởng), kết quả đánh giá ĐRL không vượt quá loại khá.
👉 Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật mức cảnh cáo (có Quyết định của Hiệu trưởng), kết quả đánh giá ĐRL không được vượt quá loại trung bình.
👉 Sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập không được đánh giá rèn luyện trong thời gian bị đình chỉ và bị hạ 01 bậc xếp loại vào kỳ tiếp theo.
————————
💢 Các bạn đón xem phần 2: Làm thế nào để có ĐRL cao? Xem kết quả đánh giá ĐRL ở đâu? tại chuyên mục Sinh viên cần biết của NTTU-Phòng Công tác sinh viên nhé!
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039