Trang chủ / Thông tin - thông báo / [Thông báo] Kế hoạch Về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2023-2024 kèm hướng dẫn và các biểu mẫu đính kèm
ppblong / 6:11 am 28/02/2024

[Thông báo] Kế hoạch Về tiến độ xét và đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm học 2023-2024 kèm hướng dẫn và các biểu mẫu đính kèm

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Link tải Các biễu mẫu đính kèm

https://drive.google.com/drive/folders/1xo_JCeW03_JJStFzWbn6lbb8vW1r9l7J

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039