Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo đăng ký học lại, học bổ sung chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2022 đối với tân sinh viên khóa 2022 nhập học trước ngày 01/11/2022 (Sinh hoạt đầu khóa đợt 3 – đợt cuối)
ppblong / 6:17 am 01/11/2022

Thông báo đăng ký học lại, học bổ sung chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2022 đối với tân sinh viên khóa 2022 nhập học trước ngày 01/11/2022 (Sinh hoạt đầu khóa đợt 3 – đợt cuối)

Phòng Công Tác Sinh Viên thông báo hướng dẫn đăng ký học lại, học bổ sung chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2022 đối với tân sinh viên khóa 2022 nhập học trước ngày 01/11/2022 (Sinh hoạt đầu khóa đợt 3 – đợt cuối)

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Form đăng ký:

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039