Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khóa, năm học 2023-2024 (kèm theo Quyết định)
ppblong / 8:33 am 05/01/2024

Thông báo danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khóa, năm học 2023-2024 (kèm theo Quyết định)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo Danh sách sinh viên hoàn thành chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khóa, năm học 2023-2024:

Danh sách sinh viên hoàn thành: xem chi tiết tại (file đính kèm)

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Quyết định công nhận: xem chi tiết tại (file đính kèm)

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Lưu ý: Những sinh viên không có tên trong danh sách (chưa hoàn thành chương trình sinh hoạt đầu khóa) cần chủ động trong việc tra cứu thông tin, quy định, quy chế trong sổ tay SV năm học 2023-2024 của Trường tại link “https://ctsv.ntt.edu.vn/sinh-vien-can-biet/ để củng cố kiến thức. Kết quả hoàn thành môn sinh hoạt đầu khóa 2023 là tiêu chí để Nhà trường đánh giá rèn luyện của SV trong năm học, không được tính vào điểm TBCTL và không ảnh hưởng đến thủ tục xét tốt nghiệp của SV sau này. SV có kết quả chưa đạt phải tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Nhà trường tổ chức để được ghi nhận cộng điểm rèn luyện bổ sung theo học kỳ.

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039