Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2023-2024 (kèm theo Quyết định)
ppblong / 7:21 am 22/01/2024

Thông báo danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2023-2024 (kèm theo Quyết định)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2023-2024:

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039