Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo : Gia hạn thời gian đóng học phí (lần 2) và xử lý N* học kỳ 3 năm học 2021-2022
ppblong / 10:10 am 15/06/2022

Thông báo : Gia hạn thời gian đóng học phí (lần 2) và xử lý N* học kỳ 3 năm học 2021-2022

Căn cứ Thông báo số 73/TB-NTT ngày 05/4/2022 của Hiệu trưởng về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022; Thông báo số 106/TB-NTT ngày 23/5/2022 của Hiệu trưởng về việc gia hạn thời gian đóng học phí và xử lý N* học kỳ 3 năm học 2021-2022;

Xem xét tình hình thực tế và nguyện vọng của người học, Nhà trường thông báo gia hạn thời gian đóng học phí (lần 2) và xử lý N* học kỳ 3 năm học 2021-2022 như sau:

1. Gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 3 năm học 2021-2022 (lần 2) đến hết ngày 24/6/2022

Sau thời gian trên, sinh viên vẫn chưa hoàn thành học phí sẽ bị mất quyền đăng ký học phần và học tập học kỳ 3 năm học 2021-2022 các học phần có liên quan.

2. Tạm dừng việc xử phạt N* học kỳ 3 năm học 2021-2022

Đối với sinh viên đã đóng phạt N* học kỳ 3 năm học 2021-2022 thực hiện như sau:

+ Nhà trường hoàn trả tiền đã đóng phạt N*, thời gian hoàn trả từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/6/2022; sinh viên nhận trực tiếp tại phòng Kế toán (cơ sở quận 4).

+ Sau ngày 24/6/2022, phần tiền phạt N* đã đóng chưa được nhận sẽ được khấu trừ vào công nợ học phí cho sinh viên.

Nhà trường thông báo đến các đơn vị có liên quan và sinh viên toàn Trường biết để thực hiện.

 

Lưu ý: khi đến nhận tiền sinh viên nhớ mang theo CCCD hoặc CMND và biên lai nộp N* (nếu đã đóng tiền mặt tại phòng Kế toán)

 

Chi tiết xem Thông báo 119/TB-NTT ngày 15/6/2022 của Hiệu trưởng Trường.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039