Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN – Về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023
ppblong / 5:17 am 15/05/2023

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN – Về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

Nhà trường xin thông báo tới các bạn nam sinh viên về hướng dẫn tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039